Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

 Mirties liudijimų išrašymo tvarka:

  • Mirus pacientui, prisirašiusiam prie VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro, mirties liudijimą išrašo šeimos gydytojas arba, jam nesant, kitas šeimos gydytojas įstaigos darbo laiku. Savaitgaliais ir švenčių dienomis mirties liudijimus išrašo šeimos gydytojas, suderinus laiką telefonu su Direktoriumi Stasiu Vainoru mob. (+370) 618 57250.
  • Mirusiojo artimieji, besikreipiantys dėl mirties liudijimo, turi turėti savo asmens dokumentą ir mirusiojo asmens dokumentą. Jei mirusiajam buvo kviesta greitoji medicinos pagalba, artimieji turi turėti greitosios medicinos pagalbos išrašytą mirties konstatavimo pažymą.