Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre įgyvendintas projektas „E. sveikatos paslaugų plėtra Klaipėdos regiono priežiūros įstaigose“. Tai – vienas didžiausių Lietuvoje elektroninės sveikatos projektų, skirtų sudaryti sąlygas Klaipėdos apskrities gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – bendradarbiauti, pasikeisti informacija. Diegiant e. sveikatą skuodiškiai yra gerokai pažengę į priekį, pas juos atvyksta pasimokyti kolegos iš kitų gydymo įstaigų.

Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Virginijus Kiguolis pasidžiaugė, kad pas gydytojus galima užsiregistruoti elektroniniu būdu. Projekto laiku sukurta bendradarbiavimo lygio interaktyvi elektroninė paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir Sveikatos priežiūros įstaigų specialistams“. Pacientai turi  galimybę savo ligos istorijos duomenis gauti tiesiogiai per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros sistemą arba per sveikatos priežiūros specialistą, kuris pasinaudos projekto partnerių įstaigose įdiegta bendra jungtine Klaipėdos apskrities sveikatos priežiūros įstaigų informacine sistema.

Anot V. Kiguolio, projekto nauda – didžiulė. Žinoma, dar yra smulkmenų, kurias reikia pašalinti. Pasak Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro kompiuterininko Stasio Vainoro, pacientai gali užsiregistruoti iš anksto – taip taupomas jų laikas, naudinga informacija apie paciento sveikatą pateikiama ir kaupiama vietoje; užtikrinamas sveikatinimo paslaugų tęstinumas ir t. t.

Gydytojams pildant medicinos dokumentaciją, reikia mažiau laiko, daugiau dėmesio skiriama pacientui. Sveikatos priežiūros įstaigoje lengviau valdomi pacientų srautai, paskirstomi resursai, o išsami informacija apie pacientą (vienoje vietoje) realiu laiku pasiekiama greičiau. Tarp projekto partnerių įstaigų bus galimybė operatyviai pasikeisti duomenimis apie pacientams suteiktas gydymo paslaugas, tyrimus bei gydymo eigą. Beje, bendra jungtinė Klaipėdos apskrities sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema įdiegta Šilutės, Kretingos, Gargždų, Salantų, Palangos, Neringos, Klaipėdos Senamiesčio, Jūrininkų, Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros bei Kretingos ir Klaipėdos psichikos sveikatos centruose, Klaipėdos vaikų ir Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėse, biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos priklausomybės ligų centre.

„Nuo 2018 metų kovo 1 d.  ketinama pereiti prie elektroninių receptų, vadinasi, beveik nebeliks popierinių. Jau ir dabar išrašomi elektroniniai receptai. Ligoniui vaistinėje tereikia parodyti asmens dokumentą ir vaistininkas sistemoje randa gydytojo išrašytą receptą. Be to, tie gyventojai, kurie turi priemones prisijungti prie e. sveikatos portalo, jame gali susipažinti su savo sveikatos istorija, rasti informaciją apie skirtingose sveikatos priežiūros įstaigose gydytojų išrašytus elektroninius receptus ir pagal juos vaistinėse išduotus vaistus, jų vartojimą. Visa tai galima sužinoti tinklapyje www.skuodopspc.lt. Skuodo PSPC jau išrašyti 7 proc. elektroninių receptų – daugiausia apskrityje.

„Pasikeitimas informacija tarp gydymo įstaigų turi daug privalumų – Klaipėdos apskrityje ir visoje Lietuvoje bus išvengta tyrimų dubliavimo, medicinos specialistai gaus vertingos patariamosios informacijos, atliekant diagnostikos ir gydomuosius sprendimus“, – teigė V. Kiguolis. Kai sistema veiks visose gydymo ir kitose Lietuvos įstaigose, pagreitės medicinos dokumentų peržiūra ir klaidų taisymas, sumažės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų daromų klaidų, o galimybė gauti reikalingus medicinos dokumentus visoms tikslinėms grupėms bus suteikiama laiku ir vietoje.

Anot Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus V. Kiguolio, ligoniams nebereikia stoviniuoti prie registratūros. „Išsimušus talonėlį su eilės numeriu, galima prisėsti ir palaukti, kol ateis eilė prie registratūros langelio“, –  teigė jis, pridūręs, kad e. sistema dar neveikia idealiai, vasarą atostogauja gydytojai, todėl prašymas – būti šiek tiek pakantesniems.

Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras įsigys kompiuterių, kad medicinos punktų slaugytojos galėtų į juos suvesti duomenis. Kalbant apie perspektyvą V. Kiguolis teigė, kad bus įdiegta Eilių ir atsargų valdymo Dantų protezavimo posistemė. Ši sistema bus įdiegta siekiant pagerinti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų dantų protezavimo paslaugoms apskaitą; planuoti biudžeto lėšas, administruoti pacientų prašymus, jų eilę, suteiktų dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą.
Naudodamiesi Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytomis informacinių sistemų funkcijomis, sveikatos priežiūros specialistai turi galimybę patogiau ir saugiau kaupti paciento elektroninę medicinos istoriją ir keistis duomenimis su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, „Sodros“ informacinėmis sistemomis.

 Rūta RONKAUSKIENĖ