Informacinis pranešimas.

 Informuojame, kad vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T9-156 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotį prijungiant ją prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro“ reorganizuojama  viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis prijungiant prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro.

1. Reorganizavime dalyvauja viešosios įstaigos:

1.1. Reorganizuojama įstaiga –  viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis. Buveinė –  Šatrijos g. 5, Skuodas LT-98114, juridinio asmens kodas: 274586640, duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.

1.2. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga –  viešoji įstaiga Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras. Buveinė –  Šatrijos g. 5, Skuodas LT-98114, juridinio asmens kodas: 173942495, duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.

2. Reorganizavimo būdas – viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro, kuriai pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos.

3. Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d.

4. Su reorganizuojamos  viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties ir reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis, reorganizavimo sąlygomis galima susipažinti internete adresais www.skuodogmp.lt ir www.skuodopspc.lt