Darbo užmokestis

VŠĮ SKUODO PSPC  darbuotojų 2020 m. III ketvirčio darbo užmokestis (DU)

Eil.

Nr.

Darbuotojai

Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)

1

Administracija

1823,62

2

Gydytojai

2939,99

3

Slaugytojai

1270,64

4

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

994,14

5

Kitas personalas

801,23

6

Bendras

1445,04