Darbo užmokestis

VŠĮ SKUODO PSPC  darbuotojų 2018 m.  liepos mėn. darbo užmokestis (DU)

Rodiklis

Darbo užmokesčio fondas, Eur

Fizinių asmenų skaičius

Užimtų etatų skaičius

Vieno darbuotojo (fizinio asmens) vid. darbo užm. (2/3)

Vieno etato vid. darbo užm. (2/4)

1

2

3

4

5

6

Administracija

6850

9

7

761.12

978.58

Gydytojai

29439

19

15,5

1549,43

1899.29

Slaugytojai

25837

38

35,25

679.93

732.96

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

5872

9

8,875

652,45

661,64

Išviso:

76485

94

83,875

813.67

911.89