Darbo užmokestis

VŠĮ SKUODO PSPC  darbuotojų 2022 m. darbo užmokestis (DU)

 

Eil.

Nr.

Darbuotojai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

Administracija

2063,09 2190,52 2382,00

2

Gydytojai

2887,39 3173,54 2956,63

3

Slaugytojai

1400,60 1439,70 1466,32

4

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

1159,04 1188,82 1258,45

5

Kitas personalas

981,33 981,33 942,29

6

Bendras

1494,60 1565,12 1578,58

VŠĮ SKUODO PSPC darbuotojų 2021 m. vidutinis darbo užmokestis (Eur.)

 

Eil.

Nr.

Darbuotojai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1

Administracija

1948,38

1973,10

2207,96

2297,38

2

Gydytojai

2759,74

2981,58

2771,56

3066,61

3

Slaugytojai

1702,52

1750,60

1820,47

1985,81

4

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

1227,01

1093,59

1286,28

1412,67

5

Kitas personalas

1293,64

1312,79

1048,32

1180,92

6

Bendras

1680,3

1710,64

1700,84

1849,84