Darbo užmokestis

VŠĮ SKUODO PSPC  darbuotojų 2019 m. IV ketvirčio darbo užmokestis (DU)

Eil.

Nr.

Darbuotojai

Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)

1

Administracija

1440,16

2

Gydytojai

2311,58

3

Slaugytojai

979,28

4

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

971,25

5

Kitas personalas

736,46

6

Bendras

1201,57