Administracinė informacija

DĖMESIO! Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 17 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMU, Pacientai, užsiregistravę planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintys atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

PRAŠOME JŪSŲ APIE SAVO NEATVYKIMĄ PAS GYDYTOJĄ PRANEŠTI ELEKTRONINIU PAŠTU - ipr@skuodopspc.lt (šiuo elektroniniu paštu jokios registracijos nevykdome, informacijos neteikiame, į laiškus neatsakome), pateikiant šią informaciją: Paciento vardas, pavardė, asmens kodas, Vizito data ir laikas, Gydytojo pavardė arba nurodytu išankstinės registracijos telefonu numeris: 8 440 73646.

Išankstinė pacientų registracija internetu.

SVARBU! Pas gydytoją prašome atvykti mažiausiai pusvalandžiu anksčiau ir pirmiausia kreiptis į registratūrą, kad patvirtintumėte savo atvykimą. Su savimi turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą. Čia jums bus užpildyti reikiami medicinos dokumentai.

comments powered by Disqus