Administracinė informacija

DĖMESIO! Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 17 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMU, Pacientai, užsiregistravę planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintys atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

PRAŠOME JŪSŲ APIE SAVO NEATVYKIMĄ PAS GYDYTOJĄ PRANEŠTI ELEKTRONINIU PAŠTUipr@skuodopspc.lt (šiuo elektroniniu paštu jokios registracijos nevykdome, informacijos neteikiame, į laiškus neatsakome), pateikiant šią informaciją: Paciento vardas, pavardė, asmens kodas, Vizito data ir laikas, Gydytojo pavardė. Apie neatvykimą galima pranešti ir išankstinės registracijos telefonu numeris: 8 440 73646.

Padaugėjus virusinių susirgimų atvejų ir labai padidėjus pacientų srautui, VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre, siūlome profilaktinius sveikatos tikrinimus, profilaktinius vaikų skiepijimus, esant galimybei, atidėti vėliasniam laikui.

Pažymos ir siuntimai pas gydytojus specialistus tą pačią dieną nebus išduodami, todėl pas šeimos gydytojus siūlome registruotis iš anksto.

 Dėkojame už supratimą.

Išankstinė pacientų registracija internetu.

SVARBU! Pas gydytoją prašome atvykti mažiausiai pusvalandžiu anksčiau ir pirmiausia kreiptis į registratūrą, kad patvirtintumėte savo atvykimą. Su savimi turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą. Čia jums bus užpildyti reikiami medicinos dokumentai.

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS PAS ŠEIMOS GYDYTOJĄ. Kiekvienas pacientas yra pasirinkęs savo šeimos gydytoją ir prisirašęs pas jį, todėl vykdant registraciją internetu, būtina registruotis TIK PAS SAVO ŠEIMOS GYDYTOJĄ. Jei gydytojo dar nepasirinkote ir norite prisiregistruoti - maloniai prašome atvykti į mūsų įstaigą.

comments powered by Disqus